تخم نطفه دار بوقلمون برنز آمریکا و beauty 6 فرانسه

فروش ویژه و تضمینی تخم نطفه دار تولید روز گله مولد دوره اول تخمگذاری با درصد نطفه داری حداقل 80 تا 85 درصد فروش تخم نطفه دار بوقلمون beauty 6 فرانسه طبق سفارش با درصد نطفه داری حداقل 80 درصد طبق سفارش (توزیع محدود) فروش جوجه بوقلمون برنز انگلیسی با راندمان کاملا متفاوت از لحاظ وزنگیری و تخمگذاری جهت پروار و تشکیل گله مولد کانال تلگرامی: Boughalamounbronze@

تیم تخصصی تحقیقاتی آموزشی بوقلمون نگاه - اسماعیلی

خوزستان > اهواز

۰۹۱۸۶۲۵۰۰۴۰ - ۰۹۱۸۶۲۵۰۰۶۰ - ۰۹۱۸۶۲۵۰۰۹۰

Email

آدرس: کرمانشاه - بستان آباد تبریز

تعداد بازدید: ۴۸۸۸

به روز رسانی: امروز ۰۹:۳۲

شناسه آگهی: ۱۲۲۳۴۰۹