سایر نرم افزارها در اهواز

معرفی سیستم کنترل تردد هوشمند "نکتا"

سیستم کنترل تردد هوشمند نکتا جهت استفاده در سازمان ها، پارکینگ های عمومی و .... ، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر ورود و خروج کارکنان و خودروها، جلوگیری از ور...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۰:۲۹ | مهندس شاهرخ اسکندری

آنتی ویروس ایران

از آنجایی که اهداف جنگ های سایبری جاسوسی و خرابکاری در سیستم های رایانه ای و حتی صنعتی و نظامی یک کشور دیگر است، اکثر سازمان های دولتی و امنیتی ایران به دلیل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۳۷ | مهندس شاهرخ اسکندری

معرفی نرم افزار مدیریت صندوق قرض الحسنه

ثبت کلیه مشخصات اعضاء صندوق از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . . ثبت کلیه دریافتها...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مهندس شاهرخ اسکندری

معرفی نرم افزار مدیریت پارکینگ "رهبان"

نرم افزار مدیریت پارکینگ جهت استفاده در سازمان ها، پارکینگ های عمومی و .... ، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر ورود و خروج کارکنان و خودروها، جلوگیری از ورود و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | مهندس شاهرخ اسکندری

معرفی نرم افزار مدیریت دفاتر نمایندگی بیمه "بیمه

معرفی نرم افزار مدیریت دفاتر نمایندگی بیمه "بیمه گزار" نرم افزار جامع بیمه گزار به دلیل نیاز برخی از دفاتر بیمه، جهت تسریع در امور نمایندگی تهیه ش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | مهندس شاهرخ اسکندری