سیستم حسابداری در اهواز

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این نرم افزار جهت مدیریت... انجام شده جهت خرید و راه اندازی  سیستم در کمتر از نصف دوره تولید... جوجه کشی و بالعکس · امکان ارتباط  سیستم

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۳:۲۰ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

انجام سمینار کارشناسی ارشد

گروه علمی پژوهشی تزایران... مکانیک صنایع شیمی مدیریت،  حسابداری و اقتصاد حقوق روانشناس... بگیرید. شماره تلگرام متصل به 8  سیستم در رشته های مختل...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۳:۱۸ | گروه علمی پژوهشی تزایران

پذیرش نمایندگی مواد غذایی در استان خوزستان

مدیریت محترم با سلام... متخصص شامل مدیر و سرپرستان فروش،  سیستم فروش و توزیع عمده با همکاری... دستگاه وانت نیسان وانبـار وسیع و  سیستم حسابداری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | محمود پاداشی